Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu (www.cand.com.vn) Phản pháo của Tập đoàn sau bài viết của Gs. Châu với ... 1 số lập luận 'CÓ LÝ' như Gs. làm việc ở Âu châu; suốt ngày chỉ biết quỹ tích với đạo hàm... thì biết gì mà phán xét!
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Ngô Bảo Châu @ Đất nước

0 Comments

You have to login to comment