Vô tư tuổi...28 (hgth.net) 'Cuộc sống xa nhà tưởng như khó khăn tột bậc với nó. Nhưng ai cũng phải sống. Sống sao cho có ý nghĩa để không phải là tồn tại...'
Posted by huuhoang on 19/10/11 @ Văn hóa @ Tình yêu

0 Comments

You have to login to comment