Lộ diện bức thư tay của Rooney gửi UEFA (www.tinmoi.vn) Tác giả lấy 1 bức ảnh từ đâu đó về, cho nó là của Rooney và viết bình luận! Bài viết gốc ở 'Dân Trí' đã bị gở xuống.
Posted by huuhoang on 21/10/11

0 Comments

You have to login to comment