“Hịch giáo dục” của giáo sư Hoàng Tụy (truongduynhat.vn) 'Không phải học mà thi mới là chính, học chỉ để đi thi, để có bằng, thậm chí không học mà có bằng thì càng tốt...'!
Posted by huuhoang on 1/9/11 @ Giáo dục @ PHẢI ĐỌC

0 Comments

You have to login to comment