"Chưa bao giờ tôi thấy phụ nữ VN xấu như bây giờ !" (www.baomoi.com) Ông này 'được' lắm! -> Admire him!
Posted by huuhoang on 15/9/11 @ Người Việt @ Phóng sự

0 Comments

You have to login to comment