“Chân dài” không có cơ hội…yêu người nghèo! (dantri.com.vn) Đặt vấn đề rất hay! Chắc mình chừ 'thể trạng hơi yếu nên dễ sốt' chăng? Nếu là bạn - 1 kẻ nghèo khó, xấu trai liệu bạn có dám tán 'chân dài' không? Với tôi thì chắc là không ... :(
Posted by huuhoang on 22/9/11 @ Văn hóa @ PHẢI ĐỌC

0 Comments

You have to login to comment