Choáng vì “thảm họa lịch sử” trên phim truyền hình (www.vietnamplus.vn) các bạn thi Sử 0 điểm, thế này thì chưa biết ai hơn ai! :D
Posted by huuhoang on 25/9/11 @ Văn hóa

0 Comments

You have to login to comment