Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ (nld.com.vn) Nói hay, nhưng tui k tin ông này!
Posted by huuhoang on 28/9/11 @ Đất nước @ Phóng sự

0 Comments

You have to login to comment