Tâm lý bầy đàn và "điểm chết" của VPF (www.tinthethao.com.vn) 'Tâm lý bầy đàn'. Nói hay, nói hay!
Posted by huuhoang on 9/10/11 @ Thể thao

0 Comments

You have to login to comment