Lý Nhã Kỳ học trường nào? (baodatviet.vn) 'Bệnh coi trọng bằng cấp thật quá nặng. Bill Gate có tốt nghiệp ĐH đâu nhưng cả TG đều kính nể... Tôi cũng đâu có bằng ĐH, nhưng tôi vẫn làm sếp của cả khối người có bằng ĐH...'
Posted by huuhoang on 17/10/11 @ Xã hội

0 Comments

You have to login to comment