Cha đẻ của Iphone, Ipad đã qua đời vì ung thư tuyến tụy (giaoduc.net.vn) 1 số hình ảnh tổng hợp về ông...
Posted by huuhoang on 18/10/11 @ Công nghệ

0 Comments

You have to login to comment