Scandal “bình loạn” và câu chuyện về lời xin lỗi (www.tinthethao.com.vn) 'Ở Việt Nam chúng ta chuyện sa thải như trên chắc không bao giờ xảy ra, nhưng mưu cầu một lời xin lỗi liệu có quá khó hay không?'
Posted by huuhoang on 18/10/11 @ Thể thao

0 Comments

You have to login to comment