Có thể tố cáo qua email? (www.vietnamnet.vn) 'Các quyết định hành chính của TT là để lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của CP ở tầm vĩ mô, ko tác động t/t đến một cn cụ thể nào nên ko thể bị công dân khiếu nại' Ok?
Posted by huuhoang on 19/10/11 @ PHẢI ĐỌC @ Đất nước

0 Comments

You have to login to comment