"Hôi của có phần vì báo chí hay đưa tin xấu" (bee.net.vn) 'Thời Cụ Hồ, cta luôn được dạy nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Nhưng bây giờ cái xấu được ng ta nhắc đến nhiều hơn việc tốt. Từ đó, người ta hấp thu cái xấu nhanh hơn'
Posted by huuhoang on 7/11/11 @ Xã hội

0 Comments

You have to login to comment