Bầu Ðức: ’Nuôi’ chuyên cơ mất 300 triệu/tháng, bóng đá 70 tỷ/năm (bee.net.vn) 'Tôi nhắc lại điều đã nói nhiều lần là tôi không có thời gian dành cho gia đình'!
Posted by huuhoang on 7/11/11 @ Phóng sự

0 Comments

You have to login to comment