Nếu cuộc đời có lệnh “Undo” (www.marketing3k.vn) 'Và khi chuyện phải đến, cô vẫn sẽ chia tay và chấp nhận hết mọi quyết định của mình.'
Posted by huuhoang on 17/5/14 @ Văn hóa @ Giáo dục

0 Comments

You have to login to comment