Người Việt khôn hay dại? (tuanvietnam.vietnamnet.vn) '... Vì ít thực phẩm nên chúng ta thường ăn vặt, dẫn đến khôn vặt, rồi có cả gian vặt nữa! ...' haha (cười mà đau quá!)
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ PHẢI ĐỌC @ Người Việt

0 Comments

You have to login to comment