Từ chuyện Nguyễn Đức Nghĩa hiến tim và Duy Uyên cởi áo (vn.360plus.yahoo.com) 'Đồ thật 100% đấy'! => Chưa đọc bài nào # ở blog này, nhưng có 1 điều khá thú vị về nó là description: 'Kính Đảng, trọng chế độ, yêu bác Hồ' :D
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Nguyễn Đức Nghĩa

0 Comments

You have to login to comment