Hai con người, và một bi kịch Mỹ (bloganhvu.blogspot.com) '... Và hiện nay cũng đang có một bi kịch Việt Nam.'
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Nguyễn Đức Nghĩa

0 Comments

You have to login to comment