Nghĩ về án tử hình (www.drnikonian.com) 'Án tử hình là một thất bại cho bất cứ xã hội nào'!
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Nguyễn Đức Nghĩa @ Xã hội

0 Comments

You have to login to comment