Đạo tình (tuanvietnam.vietnamnet.vn) 'Chia tay Huế, tôi buồn, và tôi chỉ sợ hôm nào sẽ vắng thêm một người trên lối cũ, chỉ sợ tiếng nhớ trong đêm không có người in, chỉ sợ một mai Đạo Tình mai một...'
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Huế

0 Comments

You have to login to comment